Vítá Vás obec Doloplazy

Vítá Vás obec Doloplazy

V samém srdci Moravy naleznete obec Doloplazy, která se nachází v okrese Olomouc v Olomouckém kraji. Východním směrem od obce se rozprostírá les. Na počátku lesa je na toku říčky Olešnice vodní nádrž Tršice.

Propagace.png

Sociální pracovnice.png

Aktuálně z obce

INFORMACE OBČANŮM

Od 1. července do 30. listopadu probíhá oddlužovací akce Milostivé léto 2024, která se tentokrát týká dluhů u zdravotních pojišťoven, konkrétně těch, které jsou vymáhány v daňové exekuci.

Dovolujeme si proto Vám a Vašim občanům nabídnout podrobný návod k Milostivému létu 2024. Obsahuje podmínky akce a doporučený postup, jak ji využít – vše právně revidováno.

Kompletní návod na Milostivé léto 2024 naleznete zde:
https://www.exekuceinfo.cz/…lostive-leto
Zveřejněno od: 3. 7. 2024 10:00   Zveřejněno do: 31. 7. 2024 23:00  
Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Doloplazy 3. 7. 2024 10:00

INFORMACE OBČANŮM

Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice II/437 v úseku obcí Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd

AKTUÁLNĚ:

Na základě zrychleného postupu stavebních prací dojde k úpravám v trasování autobusových linek a obsluze autobusových zastávek následovně:

V plánovaném termínu od 7. 7. 2024

  • bude komunikace II/437 v úseku Daskabát – Velký Újezd předčasně zprovozněna pouze pro autobusové linky. Od tohoto data budou autobusové linky v obci Daskabát opět zajišťovat obslužnost stálých zastávek Daska­bát,dol.zast. a Daskabát,hor­.zast. v původ­ních polohách. Náhradní zastávky na odpočívce II/437 k Doloplazům „Na Větřáku“ a v Daskabátu u bowlingu již nebudou obsluhovány.
  • v Přáslavicích bu­de zrušena obslužnost náhradní zastávky Přás­lavice,rozc. (od ZŠ směr Mrsklesy) a opět zprovozněna nově zrekonstruova­ná stálá zastávka Přás­lavice,Bistro na silnici II/437 v obou směrech.
  • Autobusy budou z Přáslavic do Kocourovce vedeny stále po objízdné trase přes dálnici D35 jako doposud a z Kocourovce již po nově zrekonstruované silnici II/437 do Daskabátu a Velkého Újezdu.

V souvislosti se zmíněnými změnami dojde od uvedeného termínu i k úpravám současných výlukových jízdních řádů na linkách 344, 345, 349 a 350. 

V plánovaném termínu od 8. 7. 2024 do 22. 7. 2024

  • bude mimořádně uzavřena obec Kocourovec i pro autobusové linky, příjezd od dálnice D35, ani průjezd obcí nebude mož­ný. Náhradní zastávka Přás­lavice,Kocouro­vec na přivaděči k dálnici D35 bude přemístěna v Kocourovci ke křižovatce silnic II/437 x II/436 (Doloplazy) „U vysílače“.
  • Autobusy budou z Přáslavic do Kocourovce vedeny novou objízdnou trasou v obci okolo základní školy – Svésedlice – Doloplazy – II/436 Kocourovec „U vysílače“ – s napojením na silnici II/437 a z Kocourovce po nově zrekonstruované silnici II/437 do Daskabátu a Velkého Újezdu.
  • V důsledku objízdné trasy budou spoje jedoucí obousměrně v úseku obcí Přáslavice – Kocourovec – Daskabát – Velký Újezd obsluhovat zastávky Přás­lavice,Kocouro­vecDoloplazy,hor­.konecDolopla­zy,u lípy v o­pačném pořadí.
  • Spoje linky 347, které začínají nebo končí v zastávce Do­loplazy,u lípy, budou v tomto termínu ukončeny nebo začínat v náhradní zastávce Přás­lavice,Kocouro­vec.

Zastávka Přás­lavice,Kocouro­vec bude:

  • od 8. 7. 2024 do 16. 7. 2024 pře­místěna v Kocou­rovci do náhradní polohy u křižovatky silnic II/437 x II/436 (Doloplazy) „U vysílače“, kde bude zachována i volná přilehlá plocha pro otáčení autobusů, které dále pokračují zpět směr Doloplazy a Tršice.
  • od 17. 7. do 22. 7. 2024 pře­místěna do náhradní polohy až na odpočívku „Na Vetřáku“ na silnici II/437 u křižovatky s obecní komunikací směr Doloplazy, včetně otáčení autobusů přes odpočívku z důvodu zahájení opravy silnice II/436 Kocourovec – Doloplazy v souběžném termínu od 17. 7. 2024. Au­tobusy budou mít umožněn průjezd po obecní komunikaci „tzv. Příhon“ mezi Doloplazy a silnicí II/437.

V plánovaném termínu od 23. 7. 2024 by měl být pro autobusové linky zprovozněný úsek v Kocourovci – průtah obcí a pravděpodobně i poslední opravovaný úsek silnice II/437 Kocourovec – Přáslavice, tím by byly autobusové linky vedeny po silnici II/437 v původní trase dle kmenových jízdních řádů s obsluhou zastávek ve stávajících polohách bez omezení.


Zveřejněno od: 2. 7. 2024 8:00   Zveřejněno do: 22. 7. 2024 23:00  
Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Doloplazy 2. 7. 2024 8:00

INFORMACE OBČANŮM

KIDSOK informuje, že z důvodu otevření silnice II/437 v úseku Daskabát – Velký Újezd pro autobusovou dopravu dojde v termínu od 7. 7. 2024 ke změně platných výlukových jízdních řádů linek dotčených úplnou uzavírkou v úseku Přáslavice – Daskabát – Velký Újezd.

Uvedeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890345 dopravce Vojtila Trans a 891344, 891345, 891349 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

V termínu od 7. 7. 2024 dojde ke zprovoznění komunikace II/437 v úseku Daskabát – Velký Újezd pro autobusy, které budou zastavovat v zastávkách Daskabát,dol.zas­t. a Daskabát,hor.zas­t. ve stávajících polohách. Provizorní zastávky na odpočívce II/437 k Doloplazům „Na Větřáku“ a v Daskabátě u BWF Restaurant již nebudou obsluhovány. Provizorní zastávka Přáslavice,rozc. (od ZŠ směr Mrsklesy) v Přáslavicích bude zrušena a budou zprovozněny zrekonstruované stálé zastávky Přáslavice,Bistro na silnici II/437.

V termínu od 8. 7. 2024 do 22. 7. 2024 bude neplánovaně uzavřen Kocourovec i pro autobusy, příjezd od D35, ani průjezd obcí nebude možný. Autobusy budou z Přáslavic vedeny novou objízdní trasou okolo základní školy – Svésedlice – Doloplazy – II/436  – II/437 a dále po II/437 do Daskabátu a Vel. Újezdu. V důsledku objížďky spoje jedoucí obousměrně trasu Přáslavice – Kocourovec – Doloplazy – Daskabát budou obsluhovat zastávky Přáslavice,Ko­courovec, Doloplazy,hor. konec, Doloplazy,u lípy v opačném pořadí. Spoje linky 347 jedoucí obousměrně trasu Přáslavice – Kocourovec – Doloplazy končící a začínající trasu v zastávce Doloplazy,u lípy budou končit a začínat svou trasu v náhradní zastávce Přáslavice,Ko­courovec. Spoje vedeny přes Doloplazy do Tršic obslouží zastávky v pořadí podle jízdního řádu.

V termínu od 8. 7. 2024 do 16. 7. 2024 bude zastávka Přáslavice,Ko­courovec přemístěná ke křižovatce II/437 x II/436 (Doloplazy) „U vysílače“, kde bude zachována i volná přilehlá plocha pro otáčení autobusů, které dále pokračují zpět směr Doloplazy a Tršice.

V termínu od 17. 7. 2024 do 22. 7. 2024 bude zastávka Přáslavice,Ko­courovec přemístěná až na odpočívku „Na Vetřáku“ II/437 u křižovatky s obecní MK směr Doloplazy, včetně otáčení přes odpočívku z důvodu zahájení opravy komunikace II/436 Kocourovec – Doloplazy v souběžném plánovaném termínu od 17. 7. 2024.

V příloze zasíláme pracovní verze výlukových jízdních řádů linek dotčených uzavírkou 891344, 345 (890345, 891345), 891349, 891350 platné od 7. 7. 2024 do 15. 11. 2024 k nahlédnutí. V této podobě byly jízdní řády předány Dopravnímu úřadu ke schválení, jakmile budou schváleny, obratem Vám budou zaslány.

Dále v příloze zasíláme přepravní opatření týkající se změny obsluhy zastávek v obcích Přáslavice, Kocourovec, Doloplazy a Daskabát.

Aktualizované informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/…velky-ujezd/.


Zveřejněno od: 1. 7. 2024 13:00   Zveřejněno do: 22. 7. 2024 23:00  
Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Doloplazy 1. 7. 2024 13:00
Přílohy k hlášení
lV_0000345_11.pdf Zobrazit
lV_0890345_8.pdf Zobrazit
lV_0891344_9.pdf Zobrazit
lV_0891345_10.pdf Zobrazit
lV_0891349_6.pdf Zobrazit
lV_0891350_7.pdf Zobrazit
Přepravní opatření - Daskabát od 7.7.2024_4.pdf Zobrazit
Přepravní opatření - Doloplazy + Kocourovec 8.7.-16.7.2024_5.pdf Zobrazit
Přepravní opatření - Doloplazy + Kocourovec 17.7.-22.7.20224_2.pdf Zobrazit
Přepravní opatření - Přáslavice od 7.7.2024_3.pdf Zobrazit

INFORMACE OBČANŮM

inzerce pracovní míst Honeywell

Zveřejněno od: 1. 7. 2024 12:00   Zveřejněno do: 31. 7. 2024 23:00  
Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Doloplazy 1. 7. 2024 12:00

INFORMACE OBČANŮM

Akce MRB – červenec, srpen, září

Zveřejněno od: 26. 6. 2024 16:00   Zveřejněno do: 6. 9. 2024 23:00  
Kulturní akce Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Doloplazy 26. 6. 2024 16:00
Nebyl nalezen žádný soubor

Obec Doloplazy

Telefon: +420 585 356 056
Mobil: +420 602 335 411
E-mail: podatelna@doloplazy.cz
IČ: 00534927
DIČ: CZ00534927
Adresa: Doloplazy 82
783 56 Doloplazy
Datová schránka: hmcbepb

Úřední hodiny

Pondělí 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00
Středa 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00 (poslední klient bude odbaven 15 min před koncem úředních hodin)

  Prosím čekejte...