Pohřebiště

Provozovatelem a současně i správcem veřejného pohřebiště je obec Doloplazy. Provoz pohřebiště upravuje „Řád veřejného pohřebiště“.

Nájem hrobového místa vzniká písemným uzavřením „Smlouvy na nájem hrobového místa“. Doba nájmu hrobového místa je stanovena tak, aby byla dodržena délka tlecí doby. Tlecí doba je na pohřebišti 15 let s vyjímkou.

Nájem se sjednává na dobu:

  • pro hrob – 15 let s vyjímkou hrobových míst č. 190 a 191, které mají tlecí dobu stanovenou na 40 let
  • pro hrobku novou – 20 let
  • pro urnový hrob – 10 let

Ceník je schválen radou obce Doloplazy dne 28. 1. 2020. Do nájmu je zahrnut nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem:

  • nájem hrobového místa 6 Kč/m2/rok
  • služby spojené s nájmem 24 Kč/m2/rok

Jednorázové poplatky:

  • uložení ostatků do hrobu 165 Kč
  • uložení urny do hrobu 35 Kč


Upozornění:

Lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště!

Dokumenty ke stažení:

Obec Doloplazy

Telefon: +420 585 356 056
Mobil: +420 602 335 411
E-mail: podatelna@doloplazy.cz
IČ: 00534927
DIČ: CZ00534927
Adresa: Doloplazy 82
783 56 Doloplazy
Datová schránka: hmcbepb

Úřední hodiny

Pondělí 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00
Středa 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00 (poslední klient bude odbaven 15 min před koncem úředních hodin)

  Prosím čekejte...