GDPR

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů


Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název Organizace:                            Obec Doloplazy

IČ:                                                 00534927

se sídlem                                         Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy

Jméno a příjmení kontaktní osoby:       Mgr. Miroslav Bílek

Telefon:                                            + 420 585 356 056

E-mail:                                              podatelna@do­loplazy.cz

(dále jen „správce“)


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název Organizace:                       F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

IČ:                                            25884646

se sídlem                                    Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava

Jméno a příjmení pověřence:          Jana Měchová

Telefon:                                      721 072 663

E-mail:                                       jana.mechova@fsc-ov.czSprávce v sou­ladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. 

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:


požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné); Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo

požadovat od správce infor­maci o zpraco­vání vašich osobních údajů

požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;

požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě poža­dovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

požadovat přenositelnos­t osobních údajů, které jste poskytl/a;

podat stížnost dozo­rovému orgánu

pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

Obec Doloplazy

Telefon: +420 585 356 056
Mobil: +420 602 335 411
E-mail: podatelna@doloplazy.cz
IČ: 00534927
DIČ: CZ00534927
Adresa: Doloplazy 82
783 56 Doloplazy
Datová schránka: hmcbepb

Úřední hodiny

Pondělí 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00
Středa 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace.
  Prosím čekejte...