Obecní byty

Obecní byty – podmínky nájmu

O přidělení obecních bytů rozhoduje rada obce Doloplazy na základě podané žádosti. Nájemní doba je vždy na dobu určitou dle nastaveného typu nájmu. 

Typy nájmu:

 • Startovací byt pro mladé rodiny.
 • Nájemní bydlení.
 • Sociální byt pro občany obce v nouzi. 

Všeobecné podmínky pro uchazeče bytů:

 • pobyt v Doloplazích, ne na adrese obecního úřadu /č.p. 82/
 • trvalé zaměstnání, nejlépe na dobu neurčitou – potvrzení
 • současná a budoucí vazba na obec Doloplazy
 • přihlédnutí k aktuální životní situaci, věku žadatele
 • bez dluhů vůči obci i jiným institucím
 • aktivní činnost v doloplazských spolcích je výhodou 
 • součástí žádosti informace o dalších spolubydlících
 • souhlas se zpracováním osobních údajů,

1. Startovací byt pro mladé rodiny

 • není majitelem jiného bytu či bydlení,
 • rodina pocházející z Doloplaz se zájmem zůstat v Doloplazích,
 • rodina s dětmi,
 • nájemní rodina může využít podmínek startovacího bytu pouze jednou
 • rodič samoživitel do 30 let
 • pronájem bytu na 5 let
 • výše nájemného je určena radou obce – 80 kč /m2 + nájemné za vybavení bytu (ve vlastnictví pronajímatele)

2. Nájemní bydlení

 • výše nájemného je určena radou obce – 120 kč /m2 + nájemné za vybavení bytu (ve vlastnictví pronajímatele)
 • pronájem bytu na 2 roky

3. Sociální byt pro občany obce v nouzi 

 • posouzení aktuální situace radou obce dle předložené žádosti
 • přišel o bydlení vlivem nenadálé události
 • sociální byt na 2 roky 
 • stanovení výše nájemného (včetně nájemného za vybavení bytu ve vlastnictví pronajímatele) podléhá rozhodnutí rady obce 

Schváleno radou obce Doloplazy na zasedání ze dne 8. 9. 2020

Obec Doloplazy

Telefon: +420 585 356 056
Mobil: +420 602 335 411
E-mail: podatelna@doloplazy.cz
IČ: 00534927
DIČ: CZ00534927
Adresa: Doloplazy 82
783 56 Doloplazy
Datová schránka: hmcbepb

Úřední hodiny

Pondělí 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00
Středa 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00 (poslední klient bude odbaven 15 min před koncem úředních hodin)

  Prosím čekejte...