Obecní úřad Doloplazy

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů


Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název Organizace:                            Obec Doloplazy

IČ:                                                 00534927

se sídlem                                         Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy

Jméno a příjmení kontaktní osoby:       Mgr. Miroslav Bílek

Telefon:                                            + 420 585 356 056

E-mail:                                              podatelna@dolo­plazy.cz

(dále jen „správce“)


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název Organizace:                       F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

IČ:                                            25884646

se sídlem                                    Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava

Jméno a příjmení pověřence:          Ing. Radim Faldyna

Telefon:                                      604 743 915

E-mail:                                       FaldynaR@fsc-ov.cz


Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. 

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Občané

Uchazeči o zaměstnání

Smluvní partneři

          

       -   Doloplazy Informace o zpracování OÚ – web.xlsx


požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné); Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo


požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů


požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;

požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě poža­dovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a;

podat stížnost dozorovému orgánu

pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

Adresa:
Doloplazy 82,  783 56 Doloplazy
Telefon:
+420 585 356 056
Mobil:
+420 602 335 411
E-mail:
podatelna@dolo­plazy.cz
IČO:
00534927
DIČ:
CZ00534927
ID datové schránky:
hmcbepb

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky a podrobnosti výkonu spisové služby: 

Služby

  • Matrika
  • CzechPoint
  • Správa obecního majetku
  • Pronájem Kulturního domu
  • Pronájem obecních prostor
  • Výběr obecních poplatků

GDPR 

OÚ Doloplazy-Informačni-memorandum

Pracovníci

Mgr. Miroslav Bílek – starosta obce, email: starosta@doloplazy.cz

Zdeňka Kubáčková – zastupující matrikářka

Veronika Zelová – matrika, evidence obyvatel, email: matrika@doloplazy.cz

Jana Červinková – účetní, email: ucetni@doloplazy.cz

Jitka Talandová – správce kulturního domu

Zdeněk Kolář – správce majetku, email:  spravce@doloplazy.cz

Zdeněk Štafa – správce majetku

Vladislav Chodil – pracovník veřejné zeleně a údržby obce

Bc. Josef Zdařil – správce obecní vodárny a vodovodu


Obec Doloplazy

Telefon: +420 585 356 056
Mobil: +420 602 335 411
E-mail: podatelna@doloplazy.cz
IČO: 00534927
DIČ: CZ00534927
Adresa: Doloplazy 82
783 56 Doloplazy
Datová schránka: hmcbepb

Úřední hodiny

Pondělí 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00
Středa 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace.
  Prosím čekejte...