Užitečné informace, služby

Poplatky za psy

Majitelé jsou povinni nahlásit psa staršího tří měsíců. Poplatek je vybírán za kalendářní rok.

Výše poplatku: 

1 pes v nemovitosti – 100 Kč

Každý další pes v nemovitosti 150 Kč

Poplatky můžete hradit v hotovosti na OÚ. 

Preferujeme platbu bezhotovostně – po domluvě na OÚ.

Formuláře k přihlášení a odhlášení psa jsou dostupné na OÚ a ke stažení níže:

Sazby a platba stočného

Dotace z rozpočtu obce

Pro žádost o dotaci z rozpočtu obce použijte formulář níže uveden (Žádost o dotaci z rozpočtu obce).

Termín pro podání žádosti z rozpočtu obce na rok 2023: do 15.11.2022.

Na schválené dotace budou uzavřeny smlouvy s poskytovatelem dotace a následně budou dotace vyúčtovány.

CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpisy z veřejných evidencí:
 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Výpisy z neveřejných evidencí:
 • Rejstřík trestů
 • Vice informací najdete na www.czechpoint.cz

Ceník za pořízení výpisu

 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Registru řidičů
 • Přijetí podání o živnostenském podnikání pro živnostenské úřady

Jakýkoliv níže uvedený výpis lze získat na Obecním úřadě v Doloplazích v úřední dny.

Evidence

Cena za

1. stranu

Cena za každou další

i započatou stránku

Bodové hodnocení řidiče
100 Kč
50 Kč
Rejstřík trestů
100 Kč
0 Kč
Živnostenský rejstřík
100 Kč
50 Kč
Katastr nemovitostí
100 Kč
50 Kč
Obchodní rejstřík
100 Kč
50 Kč


Komunální, velkoobjemový odpad a třídění odpadu

Svoz komunálního odpadu je prováděn firmou SUEZ CZ, a.s. každých čtrnáct dní dle přiloženého kalendáře níže.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu : 1. 4. 2023

Nejbližší sběrný dvůr? – Sběrný dvůr Přáslavice


Náklady na odpad za rok 2021

Celkové náklady za rok 2021 na odpadové hospodářství v obci bylo 1.248.000 Kč (918 Kč na občana), odměna obci za třídění od společnosti EKOKOM byla 479.000 Kč (352 Kč na občana). Občané zaplatili 314.000 Kč (231 Kč/osobu) což pokrylo jen 25 % nákladů. Zbytek 455.000 Kč doplácí obec ze svého rozpočtu.

Kulturní dům v Doloplazích

Provozní řád a ceny nájmů Kulturního domu obce Doloplazy

Prostory a věcné vybavení a zařízení Kulturního domu obec Doloplazy ( dále jen KD) se pronajímají:

 1. místním společenským, zájmovým a sportovním organizacím
 2. místním soukromým osobám

a to na základě vyplněné žádosti na předtištěném formuláři, který žadatel – nájemce (dále jen nájemce) obdrží a řádně vyplněný odevzdá na Obecním úřadě.

O pronájmu KD jiným, než výše uvedeným organizacím a osobám rozhoduje kulturní a školská komise, případně rada obce Doloplazy. Pronájem se uskuteční ve sjednaném rozsahu a čase a to za úhradu.

Za stav pronajatých prostor a vybavení KD odpovídá v době od převzetí klíčů do jejich odevzdání nájemce. Případné škody vzniklé nad rámec běžného opotřebení je nájemce povinen neprodleně odstranit nebo uhradit ve výši nákladů, které jejím odstraněním vznikly.

V dohodnuté době po skončení akce nájemce je nájemce povinen zajistit hrubý úklid, který není zahrnut do ceny nájmu a spočívá:

 • v likvidaci a odstranění výzdoby nájemce, případně její pozůstatků
 • v odstranění všech znečištění, které přesahují rozsah běžného použití
 • v očištění pronajatého vybavení KD tzn. skla a kuchyňského nádobí
 • likvidace a odstranění vzniklého odpadu z jídel, nápojů a všech obalů
 • v úpravě stolového zařízení do stavu jaké bylo při předání KD

Bezprostředně po ukončení akce nájemce a před opuštěním pronajatých prostor KD je nájemce povinen zkontrolovat:

 • vypnutí všech spotřebičů
 • uzavření všech výtoků vody
 • uzavření všech oken a dveří
 • utlumit vytápění
 • vyplnit požadované údaje do sešitu výpůjček, který je k dispozici v šatně

Vzhledem k tomu, že většina pořádaných akcí končí v pozdních večerních hodinách a v tuto dobu není možné vrátit klíče, stanovuje pronajímatel odevzdání klíčů od KD na 11,00 hod následujícího dne. Pokud si to vyžádají provozní okolnosti, může být tento stanovený čas upraven. Klíče od pronajatých prostor KD obdrží nájemce u správce KD paní Jitky Talandové č.p.246.

CENA ZA PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU s DPH (pro místní občany a spolky – z rozhodnutí rady obce ze dne 6.3.2012):

 • pronájem přísálí s kuchyní: 90,–Kč/hod. bez topení, 110,–Kč/hod. s topením
 • pronájem celého KD na jednu akci/den: 4000,–Kč bez topení, 5000,–Kč s topením
 • pronájem KD místním spolkům: 15,–Kč/hod. bez topení, 25,–Kč/hod. s topením
 • komerční pronájem KD: 400,–Kč/hod.

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ, které je možné si zapůjčit má dvě narážecí hlavy:

 • narážecí hlavu plochou, tzv. žehličku
 • narážecí hlavu kombi, na limonády


MYCÍ CENTRUM MRB

Dne 20.5.2022 bylo slavnostně otevřeno Mycí centrum. Majitelem licence je Bystřička o.p.s.

Provozovna se nachází se na č.p. 6 v areálu firmy TOMA Olomouc s.r.o. a provozovatelem je Obec Doloplazy.

Kontakt na PČR

Vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Velká Bystřice, npor.Mgr.Pavel Chrudina, dává veřejnosti k dispozici přímý telefonní kontakt na svá podřízená pracoviště:

Stálá služba: 601 574 105

Výjezdové vozidlo: 734 680 227

Obec Doloplazy

Telefon: +420 585 356 056
Mobil: +420 602 335 411
E-mail: podatelna@doloplazy.cz
IČ: 00534927
DIČ: CZ00534927
Adresa: Doloplazy 82
783 56 Doloplazy
Datová schránka: hmcbepb

Úřední hodiny

Pondělí 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00
Středa 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00 (poslední klient bude odbaven 15 min před koncem úředních hodin)

  Prosím čekejte...