Užitečné informace, služby

Sazby a platba stočného

Dotace z rozpočtu obce

Pro žádost o dotaci z rozpočtu obce použijte formulář níže uveden (Žádost o dotaci z rozpočtu obce).

Termín pro podání žádosti z rozpočtu obce na rok 2021: do 31.10.2020.

Na schválené dotace budou uzavřeny smlouvy s poskytovatelem dotace a následně budou dotace vyúčtovány.

CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,  tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpisy z veřejných evidencí:
 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Výpisy z neveřejných evidencí:
 • Rejstřík trestů
 • Vice informací najdete na www.czechpoint.cz

Ceník za pořízení výpisu 

 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Registru řidičů
 • Přijetí podání o živnostenském podnikání pro živnostenské úřady

Jakýkoliv níže uvedený výpis lze získat na Obecním úřadě v Doloplazích v úřední dny.

Evidence

Cena za

1. stranu

Cena za každou další

i započatou stránku

Bodové hodnocení řidiče
100 Kč
50 Kč
Rejstřík trestů
100 Kč
0 Kč
Živnostenský rejstřík
100 Kč
50 Kč
Katastr nemovitostí
100 Kč
50 Kč
Obchodní rejstřík
100 Kč
50 Kč


Komunální, velkoobjemový odpad a třídění odpadu

Svoz komunálního odpadu je prováděn firmou SUEZ CZ, a.s.  každých čtrnáct dní dle přiloženého kalendáře níže.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu: 18. 4. 2020 a 17. 10. 2020 (soboty)

 Nejbližší sběrný dvůr? Sběrný dvůr Přáslavice

Jak správně třídit odpad?  

Kulturní dům v Doloplazích

Provozní řád a ceny nájmů Kulturního domu obce Doloplazy

Prostory a věcné vybavení a zařízení Kulturního domu obec Doloplazy ( dále jen KD) se pronajímají:

 1. místním společenským, zájmovým a sportovním organizacím
 2. místním soukromým osobám

a to na základě vyplněné žádosti na předtištěném formuláři, který žadatel- nájemce( dále jen nájemce) obdrží a řádně vyplněný odevzdá na Obecním úřadě. 

O pronájmu KD jiným, než výše uvedeným organizacím a osobám rozhoduje kulturní a školská komise, případně rada obce Doloplazy. Pronájem se uskuteční ve sjednaném rozsahu a čase a to za úhradu.

Za stav pronajatých prostor a vybavení KD odpovídá v době od převzetí klíčů do jejich odevzdání nájemce. Případné škody vzniklé nad rámec běžného opotřebení je nájemce povinen neprodleně odstranit nebo uhradit ve výši nákladů, které jejím odstraněním vznikly.

V dohodnuté době po skončení akce nájemce je nájemce povinen zajistit hrubý úklid, který není zahrnut do ceny nájmu a spočívá:

 • v likvidaci a odstranění výzdoby nájemce, případně její pozůstatků
 • v odstranění všech znečištění, které přesahují rozsah běžného použití
 • v očištění pronajatého vybavení KD tzn. skla a kuchyňského nádobí
 • likvidace a odstranění vzniklého odpadu z jídel, nápojů a všech obalů
 • v úpravě stolového zařízení do stavu jaké bylo při předání KD

Bezprostředně po ukončení akce nájemce a před opuštěním pronajatých prostor KD je nájemce povinen zkontrolovat:

 • vypnutí všech spotřebičů
 • uzavření všech výtoků vody
 • uzavření všech oken a dveří
 • utlumit vytápění
 • vyplnit požadované údaje do sešitu výpůjček, který je k dispozici v šatně

Vzhledem k tomu, že většina pořádaných akcí končí v pozdních večerních hodinách a v tuto dobu není možné vrátit klíče, stanovuje pronajímatel odevzdání klíčů od KD na 11,00 hod následujícího dne. Pokud si to vyžádají provozní okolnosti, může být tento stanovený čas upraven. Klíče od pronajatých prostor KD obdrží nájemce u správce KD paní Jitky Talandové č.p.246.

CENA ZA PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU s DPH (pro místní občany a spolky – z rozhodnutí rady obce ze dne 6.3.2012):

 • pronájem přísálí s kuchyní: 90,–Kč/hod. bez topení,  110,–Kč/hod. s topením
 • pronájem celého KD na jednu akci/den: 2000,–Kč bez topení, 2500,–Kč s topením
 • pronájem KD místním spolkům:  15,–Kč/hod. bez topení,  25,–Kč/hod. s topením
 • komerční  pronájem KD:  400,–Kč/hod.

  Kontakt na PČR

  Vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Velká Bystřice, npor.Mgr.Pavel Chrudina, dává veřejnosti k dispozici přímý telefonní kontakt na svá podřízená pracoviště:

  Stálá služba: 601 574 1­05

  Výjezdové vozidlo: 734 680 2­27

  Obec Doloplazy

  Telefon: +420 585 356 056
  Mobil: +420 602 335 411
  E-mail: podatelna@doloplazy.cz
  IČO: 00534927
  DIČ: CZ00534927
  Adresa: Doloplazy 82
  783 56 Doloplazy
  Datová schránka: hmcbepb

  Úřední hodiny

  Pondělí 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00
  Středa 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00

  Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace.
    Prosím čekejte...