Kulturní dům

Kulturní dům Doloplazy

Kulturní dům se nachází v centru obce na č.p. 41.

Objekt kulturního domu zahrnuje šatny, wc (muži, ženy, invalidé), velký sál s pódiem, přísálí, kuchyně s výčepem, malý sál v I. patře.

Prostory, věcné vybavení a zařízení Kulturního domu obec Doloplazy (dále jen KD) pronajímá:

  1. místním společenským, zájmovým a sportovním organizacím

  2. soukromým osobám

a to na základě vyplněného formuláře (Předávací protokol), který žadatel – nájemce obdrží a řádně vyplněný odevzdá na Obecním úřadě.

Předávací protokol ke stažení:

O pronájmu KD jiným, než výše uvedeným organizacím a osobám rozhoduje kulturní a školská komise, případně rada obce Doloplazy. Pronájem se uskuteční ve sjednaném rozsahu a čase, a to za úhradu.

Za stav pronajatých prostor a vybavení KD odpovídá v době od převzetí klíčů do jejich odevzdání nájemce. Případné škody vzniklé nad rámec běžného opotřebení je nájemce povinen neprodleně odstranit nebo uhradit ve výši nákladů, které jejím odstraněním vznikly.

Nájemce je povinen se seznámit s provozním řádem a dodržovat jej. Provozní řád KD byl schválen radou obce dne 1.2.2023.

CENA ZA PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU s DPH

Pro soukromé účely (oslavy, svatby,..)

Celý objekt
1 000,– Kč/hod
12 000,– Kč/den
Sál 300,– Kč/hod
3 600,– Kč/den
Kuchyň + výčep
200,– Kč/hod
2 400,– Kč/den
Přísálí
200,– Kč/hod
2 400,– Kč/den
Horní sál
150,– Kč/hod
1 800,– Kč/den
WC – Muži – Ženy
150,– Kč/hod
1 800,– Kč/den

Občan s trvalým pobytem v obci má 50% slevu.


Pravidelný pronájem dle rozvrhu a činnosti spolků:

Celý objekt
250,– Kč/hod
3 000,– Kč/den
Sál 75,– Kč/hod
900,– Kč/den
Kuchyň + výčep
50,– Kč/hod
600,– Kč/den
Přísálí
50,– Kč/hod
600,– Kč/den
Horní sál
38,– Kč/hod
450,– Kč/den
WC – Muži – Ženy
38,– Kč/hod
450,– Kč/den


Obec Doloplazy

Telefon: +420 585 356 056
Mobil: +420 602 335 411
E-mail: podatelna@doloplazy.cz
IČ: 00534927
DIČ: CZ00534927
Adresa: Doloplazy 82
783 56 Doloplazy
Datová schránka: hmcbepb

Úřední hodiny

Pondělí 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00
Středa 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00 (poslední klient bude odbaven 15 min před koncem úředních hodin)

  Prosím čekejte...