Historie

V historických pramenech se jméno vesnice objevuje poprvé v roce 1228, daleko dříve, než vesnice stejného názvu na Kojetínsku. Za feudalismu byly Doloplazy vždy samostatným statkem a až do roku 1719 náležely k panství velehradského kláštera, později byly drženy u úřednické šlechty.

V roce 1233 moravský markrabě Přemysl, syn českého krále Václava I. daroval cisterciánskému klášteru v Langheimu v Rakousích ves Doloplazy v Olomouckém kraji. To znamená, že ves stála již před tímto datem. Langheimský opat zanedlouho prodal Doloplazy za 100 hřiven stříbra dalšímu klášteru, tentokrát na Velehradě. Doloplazy stále neměly dlouhodobého majitele. Byly prodány i bratrovi českého krále Václava Janovi za 60 hřiven stříbra.

K rodu doloplazských zemanů patřil i Václav z Doloplaz, který koupil několik dalších vesnic v okolí a založil Velkobystřický statek. Dále připomeneme některé doloplazské památky, např. kamenný sloup z roku 1679 a kříž u hřiště. Dominantu Doloplaz tvoří kostel z roku 1896. Asi největší společenský a kulturní rozkvět zažily Doloplazy v období před 1. světovou válkou, kdy v obci působil spolek, který zřídil první veřejnou knihovnu v obci, převzal i konání ochotnických divadelních představení a rozvíjel další kulturní činnosti. Rozsáhlou činnost rozvíjel doloplazský dobrovolný hasičský sbor, založený v roce 1892. Do dnes je sbor dobrovolných hasičů významným sdružením, mající úspěchy v celém kraji. V roce 1912 zde byl založen Sokol. Po založení ČSR, o kterém se v Doloplazích dozvěděli 29. října 1918 dopoledne se konaly první obecní volby, a to v červnu 1919.

Druhá světová válka znamenala stagnaci a omezování, ale nikdy nebyla na vesnicích tak krutá, jako ve městech. I občané Doloplaz se podíleli na partyzánském boji a k osvobození došlo hned ráno 8. května 1945. Po roce 1948 došlo k postupné socializaci české společnsti, stejně tak zasáhla i Doloplazy. Za války zakázaný Sokol se nyní změnil v tělovýchovnou jednotu – TJ Sokol, vznikl Československý svaz mládeže, a v roce 1957 založeno JZD. V roce 1974 byla obec připojena k Tršickému obvodu. V 90. letech došlo k opětovnému osamostatnění obce.

Obec Doloplazy se vyčlenila z bývalého společného MNV Tršice k datu 1.7.1990 a jako samostatná územní jednotka vznikla v souladu s §1 a 2 zák.č.367/1990 Sb. O obcích v platném znění ke dni 2.12.1990. Od tohoto data vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění samosprávy na svém území, případně výkon státní správy ve svém územním obvodu za podmínek stanovených zákony.

Obec Doloplazy

Telefon: +420 585 356 056
Mobil: +420 602 335 411
E-mail: podatelna@doloplazy.cz
IČ: 00534927
DIČ: CZ00534927
Adresa: Doloplazy 82
783 56 Doloplazy
Datová schránka: hmcbepb

Úřední hodiny

Pondělí 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00
Středa 7.30–12.00 | 13.00 – 17.00 (poslední klient bude odbaven 15 min před koncem úředních hodin)

  Prosím čekejte...